NLP koučink

NLP, neboli Neuro Lingvistické Programování, je účinná metoda, která dokáže přeprogramovat lidské podvědomí a zbavit je nežádoucích vzorců chování, které jsou zodpovědné za velkou část problémů v životě většiny z nás.

Nevědomí

 

Lidský mozek si na základě prožitých zkušeností vytváří vzorce chování, které se ukládají hluboko v našem nevědomí. Úkolem vzorců chování je bránit nám v činnostech, které v minulosti vedly k nepříjemné zkušenosti a naopak nás ponoukat k chování, které mělo příjemné výsledky. Aniž bychom si to uvědomovali, vzorce chování řídí prakticky celý náš život. Ne vždy je to ale k našemu prospěchu. Častokrát nám některé z těchto vzorců brání dosáhnout našeho skutečného potenciálu a naopak nás podporují v nežádoucích činnostech, jako je prokrastinace či různé závislosti.

Neuro lingvistické programování dokáže odstranit negativní vzorce chování

 

Neuro-lingvistické programování bylo vytvořeno matematikem, programátorem a psychologem Richardem Bandlerem a lingvistou Johnem Grinderem v 70. letech 20. století, původně jako psychoterapeutický systém.

Později se tato efektivní metoda stala nepostradatelnou součástí výcviku marketingových specialistů, obchodníků, manažerů a dalších profesionálů, kteří potřebují v rámci své profese zlepšit komunikační dovednosti, překonat bariéry a rozvíjet svůj potenciál.

Pomocí technik neuro lingvistického přeprogramování dokáže zkušený terapeut identifikovat v našem nevědomí vzorce chování, které nám neslouží k dosahování našich cílů nebo nás dokonce brzdí, a tyto vzorce změnit, či zcela odstranit a nahradit novými, které nám pomůáhají nacházet nová řešení a rozvíjejí náš potenciál.

Pomohu Vám osvobodit Váš potenciál pomocí NLP

Metody NLP nabízím během terapie jako samostatný nástroj k překonání konkrétního problému či rozšíření Vašeho potenciálu. NLP také částečně využívám při EFT terapiích, kde tyto metody mohou působit ve vzájemné synergii. Terapie se tím stává mnohem efektivnější, výsledky se dostavují mnohem rychleji a jsou trvalé.

 

Napište mi!