Aniž bychom si to uvědomovali, jednáme tak, jak nám naše vzorce chování určují. Proto se v konkrétních životních situacích chováme vždy podobně, díky čemuž dostáváme od okolí stále stejnou zpětnou vazbu.
Tím jsou naše vzorce více a více potvrzovány a náš stávající životní kompas získává na síle.

Tento náš životní kompas je odrazem našich zkušeností, našeho vnímání světa a rozhoduje o tom, zdali budeme v životě úspěšní či nikoli.

Úlohou vzorců chování je nás vést a chránit před domnělým či skutečným nebezpečím. Ne vždy je to však žádoucí.

Na základě dávných událostí, které si možná již nepamatujeme nebo jim nepřikládáme význam, obsahuje naše nevědomí i vzorce, které se nás snaží chránit před situacemi, které pro nás reálným nebezpečím nejsou.

Pokud jsme takovým situacím vystaveni, nevědomí se nás snaží odradit emocemi jako je smutek, lítost, strach, vztek či bezmoc. Tyto nežádoucí vzorce chování jsou mimo jiné odpovědné za většinu stresu, fobií, závislostí či prokrastinaci.
Přestože i účelem těchto vzorců chování je nás chránit, ve skutečnosti nás poškozují.

Z dlouhodobého hlediska může tato situace vést až k:

  • chronickému stresu
  • úzkostem
  • depresím
  • vyčerpání
  • chronické únavě
  • pocitu nízkého sebevědomí
  • poškození partnerských nebo mezilidských vztahů
  • závislostem
  • životnímu neúspěchu

a dalším nežádoucím důsledkům. Špatné vzorce chování jsou jako tyran, otrokář, který vás má plně v moci a brání vám prožívat život naplno.

 

Jak z tohoto začarovaného kruhu ven?


Vzorce chování
naštěstí nejsou neměnné. Přestože k tomuto cíli nevede snadná cesta, dají se změnit, odstranit, či vytvořit zcela nové. Odstraněním nežádoucích vzorců dochází k uvolnění našeho osobního potenciálu a nalezení životní energie, klidu, radosti a pohody.

 

Odstranění nežádoucích vzorců a přesvědčení

S odstraňováním a úpravou nežádoucích vzorců chování mám značné zkušenosti. Pomohu Vám ze spirály stresu vykročit správným směrem a budu Vás doprovázet na Vaší cestě za změnou.
Můžete zažívat více svobody a naplno využít svůj životní potenciál.

S pomocí metody EFT terapie budeme pracovat na tom, abychom zbavili Vaši mysl nežádoucích vzorců chování, které stojí za Vašimi problémy.