Jiří Ševčík

EFT terapeut / NLP kouč

Váš průvodce osobním rozvojem Brno, Vyškov a okolí

 

Emoce a Potřeby – poznejte, co je pro Vás v životě skutečně důležité

 

Potřeby

V ruce držíte balíček 21ti karet Potřeb. Tyto karty Vám pomohou nahlédnout hlouběji do Vaše nitra a zjistit, čeho se Vám v životě dostává a nedostává od druhých nebo od Vás samotných. Nebo naopak co vy dáváte nebo nedáváte ostatním.
Respektive které životní potřeby máte naplněné a které nenaplněné.

 


Jak s Potřebami pracovat?

1) Projděte jednu potřebu po druhé a řekněte si, jaký pro Vás má význam. Po té, se sami sebe zeptejte „Od koho se mi dostává/nedostává (doplňte si potřebu)?“ a „Komu dávám/nedávám dostatek (doplňte si potřebu)?

V otázkách můžete rovnou doplnit konkrétní jména Vašich komunikačních partnerů.

Příklady:

a) „Dostává se mi od Petra dostatek Respektu?“
b) „Mám svoji potřebu Prostoru v konverzaci při komunikaci s vedoucí v práci naplněnou nebo nenaplněnou?“

Odpovědi hledejte mezi kartami Potřeb.

Po každé odpovědi, si můžete položit doplňující otázku:
„Co konkrétně bych potřeboval/a jinak?“
„Jak se u toho cítím?“ A použít karty Emoce.

2) Projděte situaci, která Vám „leží v žaludku“ nebo Vás tíží. Položte si postupně otázky:
a) Co v této situaci potřebuji?
b) Co v této situaci potřebujeprotistrana“? (Partner/ka, šéf, kolegové, děti…)

Odpovědi hledejte mezi kartami Potřeb.

Důležité je odpovídat si upřímně.

 

Emoce

V ruce držíte balíček 26ti karet Emocí. Tyto karty Vám pomohou nahlédnout hlouběji do Vaše nitra a poznat nový rozměr odpovědí na otázky typu „Jak se dneska máš?“ nebo „Jak se teď cítíš?“.

Postupně začnete objevovat, jak se skutečně cítíte. Nejen ve významných životních situacích, ale zejména při běžných denních činnostech.

Když člověk porozumí sám sobě, je na půli cesty k tomu, aby si vzájemně lépe rozuměl i s ostatními.

 

Jak s Emocemi pracovat?

1) Projděte jednu Emoci po druhé a řekněte si, jaký pro Vás má význam. Po té, se sami sebe zeptejte „Jak se zrovna teď cítím?“

2) Reflexe dne/týdne – stanovte si časový úsek – den, týden nebo konkrétní situaci, která pro Vás mohla být jakýmkoli způsobem náročnější.
Projděte si situaci nebo časový úsek kousek po kousku. Průběžně si pokládejte otázku „Jak jsem se v ten moment cítil/a?

Odpovědi hledejte mezi kartami Emocí.
Důležité je odpovídat si upřímně.

Přeji Vám, ať Vám karty slouží a pomohou lépe poznat, co je pro Vás v životě skutečně důležité.

Budu rád, když mi dáte vědět, jak se Vám karty Potřeby a Emoce líbí na e-mail Jirka@EFTvBrne.cz

 

 

 

Centrum osobního rozvoje Jiří Ševčík
EFT terapie, práce s emocemi, kurzy

+420 603 353 111
info@EFTvBrne.cz
Skype: Jiří Ševčík EFTvBrne.cz

Kancelář Brno:

Brno
Dvořákova 588/13

Kancelář Vyškov:

Vyškov
Dobrovského 422/3