Centrum osobního rozvoje

Až 98% našich rozhodnutí vychází z nevědomí

Celý náš životní příběh od narození až do smrti je významně ovlivněn vzorci chování, které nezávisle na našem vědomí ovlivňují prakticky vše, co děláme. Pokaždé, když v životě získáme nějakou zkušenost, ať už pozitivní či negativní, zapíše se do našeho nevědomí jako vzorec chování.

Na základě těchto vzorců se naše nevědomí snaží nás v určité činnosti podporovat, nebo nás od ní naopak odradit, pokud vedla v minulosti k nepříjemným důsledkům.

Tyto vzorce chování se do nevědomí zapisují již od našeho narození a slouží nám jako náš životní kompas, který určuje:

 • co nebo koho máme rádi
 • co nebo kdo v nás evokuje strach
 • co nebo kdo v nás evokuje vztek
 • náš vztah k sobě samým – ne/mám se rád/a, ne/zasloužím si
 • jestli vyhledáváme společnost lidí nebo máme raději samotu
 • zda se nám daří dosahovat cílů
 • jestli jsme v životě spokojeni
 • nebo nám náš vnitřní hlas naši spokojenost podmiňuje a našeptává, že budeme spokojení, až se něco stane (něco si koupím, dostanu povýšení v práci, ostatní mě pochválí atd.)

Aniž bychom si to uvědomovali, jednáme tak, jak nám naše vzorce chování určují. Proto se v konkrétních životních situacích chováme vždy podobně, díky čemuž dostáváme od okolí stále stejnou zpětnou vazbu. Tím jsou naše vzorce více a více potvrzovány a náš stávající životní kompas získává na síle.

Tento náš životní kompas je odrazem našich zkušeností, našeho vnímání světa a rozhoduje o tom, zdali budeme v životě úspěšní či nikoli.

Úlohou vzorců chování je nás vést a chránit před domnělým či skutečným nebezpečím. Ne vždy je to však žádoucí. Na základě dávných událostí, které si možná již nepamatujeme nebo jim nepřikládáme význam, obsahuje naše nevědomí i vzorce, které se nás snaží chránit před situacemi, které pro nás reálným nebezpečím nejsou.
Pokud jsme takovým situacím vystaveni, nevědomí se nás snaží odradit emocemi jako je smutek, lítost, strach, vztek či bezmoc. Tyto nežádoucí vzorce chování jsou mimo jiné odpovědné za většinu stresu, fobií, závislostí či prokrastinaci.  Přestože i účelem těchto vzorců chování je nás chránit, ve skutečnosti nás poškozují.

Z dlouhodobého hlediska může tato situace vést až k:

 • chronickému stresu
 • úzkostem
 • depresím
 • vyčerpání
 • chronické únavě
 • pocitu nízkého sebevědomí
 • poškození partnerských nebo mezilidských vztahů
 • závislostem
 • životnímu neúspěchu

a dalším nežádoucím důsledkům. Špatné vzorce chování jsou jako tyran, otrokář, který vás má plně v moci a brání vám prožívat život naplno. 

Jak z tohoto začarovaného kruhu ven?

Vzorce chování naštěstí nejsou neměnné. Přestože k tomuto cíli nevede snadná cesta, dají se změnit, odstranit, či vytvořit zcela nové. Odstraněním nežádoucích vzorců dochází k uvolnění našeho osobního potenciálu a nalezení životní energie, klidu, radosti a pohody.

Jsem zde pro vás

S odstraňováním a úpravou nežádoucích vzorců chování mám značné zkušenosti. Pomohu Vám ze spirály stresu vykročit správným směrem.
Můžete zažívat více svobody a naplno využít svůj životní potenciál. S pomocí pokročilých metod EFT a NLP budeme pracovat na tom, abychom zbavili Vaši mysl nežádoucích vzorců chování, které stojí za Vašimi problémy

Věřím, že každý může zažívat radost z maličkostí, mít dostatek energie a pocit štěstí, jež jsou přirozenou součástí našeho života.

Nejste si jisti, zda je jsou EFT a NLP pro Vás vhodné?
Ozvěte se mi. Nabízím bezplatnou telefonickou či e-mailovou konzultaci.

Napište mi!